Category 眾安ZA

眾安ZA錢罌 – 高達4.4%活期存款利率 – 要高息?步步攻略篇

眾安ZA錢罌
愈來愈多銀行加入高息活期存款行列搶佔一席位,務求盡力吸金。最近眾安銀行ZA Bank就推出一個全新活期儲蓄產品「錢罌」。眾安ZA錢罌玩法同大新360°「易出糧」或者Mox Saving玩法差唔多,都係做一啲任務之後就可以賺到額外存款利率。易唔易玩?望落就比較高難道。不過既然可以高達4.4%活期存款利率,蛋黃即刻同大家睇下詳情。