Category 美國運通AE

AE Explorer®迎新一簽即賺$500 – 仲拎到高達71000里嘅飛行里數獎賞 / $4,760現金獎賞

美國運通AE Explorer卡迎新 - 蛋黃視野
如果你係一個旅遊愛好者,一年都飛至少2次,又或者你係鍾意購物嘅人,一定要留意吓美國運通American Express嘅Explorer信用卡。無論係旅遊方面和購物保障方面都照顧到你需要。建議大家去旅行前或要買電子用品或家庭電器前,一定要申請返張Explorer信用卡! 今日介紹嘅AE Explorer非常親民,就連大學生都申請得。即刻睇下Explorer卡嘅特色同埋今期開卡迎新優惠。